Klinické štúdie

GLUKOSAMÍN + CHONDROITÍN

V rámci intervenčného výskumu artritídy zameraného na glukosamín a chondroitín (GAIT), ktorý sa realizoval v roku 2006, bolo 572 pacientov trpiacich na osteoartritídu náhodne rozdelených do piatich skupín, ktorým bola podávaná rôzna výživová a farmakologická liečba zameraná na ťažkosti s kĺbmi. Na konci štúdie vedci dospeli k záveru, že pacienti trpiaci stredne ťažkými až ťažkými bolesťami kĺbov, ktorí 3x denne užívali 500 mg glukosamínu a 400 mg chondroitín sulfátu zaznamenali pozitívne účinky: V tejto skupine 79,2 % účastníkov štúdie zaznamenalo o 20 % menej bolestí kolien.

 

MSN

V štúdii zameranej na pozitívne účinky MSM a glukosamínu na kĺby 118 mužov a žien vo veku 40 až 80 rokov užívalo v priebehu 12 týždňov buď placebo, MSM (500 mg 3x denne), glukosamín (500 mg 3x denne), alebo kombináciu MSM+glukosamín (500 mg z každej zložky, 3x denne). Na konci štúdie vedci dospeli k záveru, že glukosamín a MSM mali pozitívny vplyv pri ťažkostiach s kĺbmi, zlepšili ich funkciu a kvalitu života pacientov, čo sa týka výkonu kĺbov. Placebo nemalo žiadny účinok. Vedci takisto zistili, že kombinácia MSM a glukosamínu bola omnoho účinnejšia ako podávanie týchto látok samostatne.

BOSWELLIA SERRATA

V priebehu ôsmych týždňov bolo 30 pacientom s diagnostikovanými ťažkosťami s kolenami podávané placebo alebo prípravok Boswellia Serrata v dávke 1000 mg denne. Na konci štúdie vedci predložili správu, podľa ktorej pacienti, ktorí užívali prípravok Boswellia, zaznamenali výrazné zmiernenie bolestí kolien a opuchov a s tým súvisiace zlepšenie pohyblivosti kolien v porovnaní s pacientmi, ktorí užívali placebo.

KYSELINA HYALURÓNOVÁ

Kyselina hyalurónová sa niekedy injekčne aplikuje priamo do kĺbov. Vedci potvrdili „vysokú účinnosť v odstraňovaní bolesti pri chôdzi a pri nečinnosti“. Kyselina hyalurónová vo forme doplnku stravy môže priniesť podobný prínos: V štúdii realizovanej na 20 pacientoch vo veku 40 rokov a viac trpiacich osteoartritídou kolena sa zistilo, že pacienti, ktorí v priebehu ôsmych týždňov užívali doplnok stravy s kyselinou hyalurónovou, zaznamenali zlepšenie niekoľkých aspektov kvality života vrátane fyzickej bolesti, aktívneho spoločenského života a psychickej pohody.

VÝŤAŽOK Z KURKUMY

Kurkuma obsahuje aktívny antioxidant kurkumín, ktorý má upokojujúci účinok na imunitný systém, vďaka ktorému je možné zmierniť únavu a bolesť kĺbov. V jednej štúdii 45 pacientov s diagnostikovanými ťažkosťami s kĺbmi užívali kurkumín ako placebo alebo kombinovaný prípravok. Na konci štúdie vedci predložili správu, podľa ktorej skupina užívajúca kurkumín zaznamenala štatisticky najvýraznejšie zlepšenie, čo sa týka citlivosti kĺbov a opuchov. Skúmali sa takisto účinky kombinácie kurkumy a prípravku Boswellia v liečbe ťažkostí s kĺbmi.

VITAMÍN C

V rámci dvojito zaslepeného, randomizovaného, placebom kontrolovaného klinického skúšania v Dánsku, ktorého sa zúčastnilo 130 pacientov trpiacich artritídou bedier a/alebo kolien, bol pacientom v priebehu viac ako dvoch týždňov podávaný vitamín C alebo placebo. Na konci štúdie vedci predložili správu, podľa ktorej vitamín C výrazne zmiernil bolesť v porovnaní s placebom. Napriek tomu, že ešte nie je úplne známy mechanizmus tohto účinku, pokusy na zvieratách preukázali, že vitamín C chráni bunky chrupavky a zároveň deaktivuje enzýmy, ktoré chrupavku poškodzujú. Ďalším dôkazom je skutočnosť, že u ľudí, ktorí v bežnej strave prijímajú viac vitamínu C, je pravdepodobnosť vzniku ťažkostí s kĺbmi oveľa nižšia.

KOREŇ ZÁZVORU

120 pacientov s diagnostikovanou artritídou s miernymi až vážnymi bolesťami užívalo v priebehu jedného mesiaca každý deň placebo, koreň zázvoru alebo ibuprofen. Záverom štúdie bol poznatok, že koreň zázvoru a ibuprofen sú pri zmierňovaní bolestí kĺbov oveľa účinnejšie ako placebo. Pozitívne účinky boli zaznamenané v oblasti citlivosti kĺbov, opuchov kĺbov a celkovej pohyblivosti. Vedci zistili, že ibuprofen bol o trochu účinnejší ako zázvor, no zároveň spôsoboval žalúdočné ťažkosti. Zázvor je tiež známy upokojujúcimi účinkami na trávenie, vďaka čomu sa lepšie znáša.

ZINOK

V jednom výskume bol každý deň v priebehu 12 týždňov podávaný sulfát zinku alebo placebo 24 pacientom trpiacim ťažkosťami s kĺbmi, ktoré súvisia s imunitným systémom. Potom nasledoval interval ďalších 12 týždňov, v priebehu ktorých všetci títo pacienti užívali zinok. Na konci štúdie vedci predložili správu, podľa ktorej v období užívania zinku pacienti zaznamenali zlepšenie opuchov kĺbov, rannej stuhnutosti a ľahkosti chôdze. Pacienti užívajúci zinok takisto potvrdili, že sa zlepšila ich mobilita a celkovo sa počas užívania doplnkov so zinkom cítili lepšie.

Levine Toilolo Womens Jersey